Blogger Bần Cố Nông “Maria tiên sư chúng mày”

Blogger Bần Cố Nông “Maria tiên sư chúng mày”

Cách đây 4 năm 9 ngày (18/3/2013), cũng cái trò Kiến nghị, lấy chữ ký của các nhân sĩ trí thức đang được các bác ở trang boxit thực hiện rất nhiệt tình, Bần nẩy sinh ý định làm quả...